ศาลแขวงปทุมวัน


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงปทุมวัน (The Pathumwan Municipal Court) Tel 0 2234 3602 - 7

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงปทุมวันเป็นประธานในการประชุมคณะผู้ประนีประนอมประจำศาลแขวงปทุมวัน ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงปทุมวันเป็นประธานในการประชุมคณะผู้ประนีประนอมประจำศาลแขวงปทุมวัน ครั้งที่  ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายธเนศ ชาลี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงปทุมวัน เป็นประธานในการประชุมผู้ประนีประนอมประจำศาลแขวงปทุมวัน ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีคณะผู้พิพากษา คณะผู้ประนีประนอมฯ ผู้อำนวยการฯ หัวหน้ากลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม      ชั้น ๓ อาคารศาลแขวงปทุมวัน เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร