ศาลแขวงปทุมวัน


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงปทุมวัน (The Pathumwan Municipal Court) Tel 0 2234 3602 - 7

นายธเนศ ชาลี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงปทุมวันรับรายงานตัวข้าราชการที่บรรจุเข้ารับราชการที่ศาลแขวงปทุมวัน

นายธเนศ ชาลี  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงปทุมวันรับรายงานตัวข้าราชการที่บรรจุเข้ารับราชการที่ศาลแขวงปทุมวัน


เอกสารแนบ