ศาลแขวงปทุมวัน


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงปทุมวัน (The Pathumwan Municipal Court) Tel 0 2234 3602 - 7

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงปทุมวันพร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาและผู้อำนวยการฯ ให้การต้อนรับข้าราชการที่ย้ายมารับราชการที่ศาลแขวงปทุมวัน

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงปทุมวันพร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาและผู้อำนวยการฯ ให้การต้อนรับข้าราชการที่ย้ายมารับราชการที่ศาลแขวงปทุมวัน


เอกสารแนบ