ศาลแขวงปทุมวัน


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงปทุมวัน (The Pathumwan Municipal Court) Tel 0 2234 3602 - 7

ศาลแขวงปทุมวันให้การต้อนรับนายประภัทรพงษ์ ฉายสิว ผู้พิพากษาอาวุโส เนื่องในโอกาสย้ายมารับราชการที่ศาลแขวงปทุมวัน

ศาลแขวงปทุมวันให้การต้อนรับนายประภัทรพงษ์  ฉายสิว ผู้พิพากษาอาวุโส  เนื่องในโอกาสย้ายมารับราชการที่ศาลแขวงปทุมวัน


เอกสารแนบ