ศาลแขวงปทุมวัน


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงปทุมวัน (The Pathumwan Municipal Court) Tel 0 2234 3602 - 7

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงปทุมวันอวยพรวันเกิดแก่ผู้ประนีประนอมและเจ้าหน้าที่ศาลแขวงปทุมวัน ที่มีวันเกิดในเดือนกันยายน

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงปทุมวันอวยพรวันเกิดแก่ผู้ประนีประนอมและเจ้าหน้าที่ศาลแขวงปทุมวัน ที่มีวันเกิดในเดือนกันยายน


เอกสารแนบ