ศาลแขวงปทุมวัน


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงปทุมวัน (The Pathumwan Municipal Court) Tel 0 2234 3602 - 7

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงปทุมวันพร้อมคณะเข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรภาครัฐและผู้มีอำนาจสั่งใช้อุปกรณ์เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM) มาใช้กับผู้กระทำผิด

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงปทุมวันพร้อมคณะเข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรภาครัฐและผู้มีอำนาจสั่งใช้อุปกรณ์เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM) มาใช้กับผู้กระทำผิด
เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ นายธเนศ ชาลี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงปทุมวันพร้อมด้วยผู้อำนวยการและหัวหน้ากลุ่มงานศาลแขวงปทุมวันเข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรภาครัฐ และผู้มีอำนาจสั่งใช้อุปกรณ์เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์(EM)มาใช้กับผู้กระทำผิด ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๕ และสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๑๐ ณ โรงแรมรามาดา พลาซ่า แม่น้ำริเวอร์ไซด์ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร .