ศาลแขวงปทุมวัน


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงปทุมวัน (The Pathumwan Municipal Court) Tel 0 2234 3602 - 7

นายธเนศ ชาลี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงปทุมวันมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ประนีประนอมประจำศาลแขวงปทุมวัน

นายธเนศ ชาลี  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงปทุมวันมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ประนีประนอมประจำศาลแขวงปทุมวัน


เอกสารแนบ