ศาลแขวงปทุมวัน


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงปทุมวัน (The Pathumwan Municipal Court) Tel 0 2234 3602 - 7

นายธเนศ ชาลี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงปทุมวันเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑”

นายธเนศ  ชาลี  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงปทุมวันเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑”
เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายธเนศ ชาลี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงปทุมวัน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ"ร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑" 
ณ บริเวณหน้าอาคารศาลแขวงปทุมวัน เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยมีคณะผู้พิพากษา ผู้ประนีประนอม ผู้อำนวยการ ข้าราชการศาลแขวงปทุมวัน ทนายความและและคู่ความเข้าร่วมพิธี โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย และเปิดโอกาสให้คู่ความได้เจรจายุติข้อพิพาทด้วยความสมัครใจอย่างสันติวิธี ส่งผลให้สังคมไทยเกิดความสงบสุขเรียบร้อย อย่างมั่นคงและยั่งยืน


เอกสารแนบ