ศาลแขวงปทุมวัน


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงปทุมวัน (The Pathumwan Municipal Court) Tel 0 2234 3602 - 7

นายธเนศ ชาลี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงปทุมวันนำคณะเจ้าหน้าที่ศาลแขวงปทุมวันร่วมพิธีทำบุญตักบาตรกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา

นายธเนศ ชาลี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงปทุมวันนำคณะเจ้าหน้าที่ศาลแขวงปทุมวันร่วมพิธีทำบุญตักบาตรกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา
เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายธเนศ ชาลี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงปทุมวัน พร้อมด้วยผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ศาลแขวงปทุมวันร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ และพิธีถวายพระพรชัยมงคล กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานค


เอกสารแนบ