ศาลแขวงปทุมวัน


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงปทุมวัน (The Pathumwan Municipal Court) Tel 0 2234 3602 - 7

ศาลแขวงปทุมวันเข้าศึกษาดูงานศูนย์ควบคุมและติดตามการปล่อยชั่วคราวและการบังคับตามคำสั่งศาลโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM)

ศาลแขวงปทุมวันเข้าศึกษาดูงานศูนย์ควบคุมและติดตามการปล่อยชั่วคราวและการบังคับตามคำสั่งศาลโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM)
เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายธเนศ ชาลี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงปทุมวัน พร้อมด้วยผู้อำนวยการฯ นำคณะเจ้าหน้าที่ศาลแขวงปทุมวันเข้าศึกษาดูงานศูนย์ควบคุมและติดตามการปล่อยชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยนายปุณณพัฒน์ มหาลี้ตระกูล ประธานกรรมการบริหารและจัดการระบบควบคุมติดตามการปล่อยชั่วคราวและการบังคับตามคำสั่งศาลโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และนางอรภิญญ์ ดีผดุง ผู้ตรวจราชการสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ปรึกษาฯ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปรวมถึงสาธิตการใช้งานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM) ณ ศูนย์ควบคุมและติดตามการปล่อยชั่วคราวและการบังคับตามคำสั่งศาลโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร


เอกสารแนบ