ศาลแขวงปทุมวัน


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงปทุมวัน (The Pathumwan Municipal Court) Tel 0 2234 3602 - 7

ศาลแขวงปทุมวันจัดกิจกรรมวันรพี ประจำปี 2561

ศาลแขวงปทุมวันจัดกิจกรรมวันรพี ประจำปี 2561
เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายธเนศ ชาลี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงปทุมวัน นำคณะผู้พิพากษาคณะผู้ประนีประนอม ข้าราชการศาลแขวงปทุมวัน และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม เข้าร่วมกิจกรรมวันรพี ประจำปี ๒๕๖๑ โดยจัดพิธีทางศาสนา พิธีถวายสักการะเพื่อเทิดพระเกียรติคุณพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์
กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ "พระบิดาแห่งกฎหมายไทย" ณ บริเวณด้านหน้าอาคารศาลแขวงปทุมวัน กรุงเทพมหานคร


เอกสารแนบ