ศาลแขวงปทุมวัน


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงปทุมวัน (The Pathumwan Municipal Court) Tel 0 2234 3602 - 7

ประกาศศาลแขวงปทุมวัน เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานปรับปรุงห้องทำงานผู้พิพากษาและธุรการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)
เอกสารแนบ