ศาลแขวงปทุมวัน


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงปทุมวัน (The Pathumwan Municipal Court) Tel 0 2234 3602 - 7

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงปทุมวันมอบของที่ระลึกแก่ข้าราชการที่ย้าย

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงปทุมวันมอบของที่ระลึกแก่ข้าราชการที่ย้าย


เอกสารแนบ