ศาลแขวงปทุมวัน


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงปทุมวัน (The Pathumwan Municipal Court) Tel 0 2234 3602 - 7

ศาลแขวงปทุมวัน จัดกิจกรรมทำดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดชฯ

 ศาลแขวงปทุมวัน จัดกิจกรรมทำดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดชฯ
ศาลแขวงปทุมวัน จัดกิจกรรมทำดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดชฯโดยมีคณะผู้พิพากษา ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ศาลแขวงปทุมวันเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารศาลแขวงปทุมวัน และได้นำไปส่งมอบให้แก่สำนักงานเขตบางรัก เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐