ศาลแขวงปทุมวัน


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงปทุมวัน (The Pathumwan Municipal Court) Tel 0 2234 3602 - 7

ศาลแขวงปทุมวันจัดกิจกรรมร่วมใจปลูกดอกดาวเรือง เพื่อถวายแด่พ่อของแผ่นดิน

ศาลแขวงปทุมวันจัดกิจกรรมร่วมใจปลูกดอกดาวเรือง เพื่อถวายแด่พ่อของแผ่นดิน
ศาลแขวงปทุมวัน จัดกิจกรรมศาลแขวงปทุมวันร่วมใจปลูกดอกดาวเรืองในวันแม่ เพื่อถวายแด่พ่อของแผ่นดิน โดยมีนางสุธาสินี กำเงิน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงปทุมวัน พร้อมด้วย คณะผู้พิพากษาและข้าราชการศาลแขวงปทุมวัน ร่วมกิจกรรมณ บริเวณด้านหน้าอาคารศาลแขวงปทุมวัน