ศาลแขวงปทุมวัน


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ศาลแขวงปทุมวันจัดกิจกรรมร่วมใจปลูกดอกดาวเรือง เพื่อถวายแด่พ่อของแผ่นดิน

ศาลแขวงปทุมวันจัดกิจกรรมร่วมใจปลูกดอกดาวเรือง เพื่อถวายแด่พ่อของแผ่นดิน
ศาลแขวงปทุมวัน จัดกิจกรรมศาลแขวงปทุมวันร่วมใจปลูกดอกดาวเรืองในวันแม่ เพื่อถวายแด่พ่อของแผ่นดิน โดยมีนางสุธาสินี กำเงิน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงปทุมวัน พร้อมด้วย คณะผู้พิพากษาและข้าราชการศาลแขวงปทุมวัน ร่วมกิจกรรมณ บริเวณด้านหน้าอาคารศาลแขวงปทุมวัน