ศาลแขวงปทุมวัน


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงปทุมวัน (The Pathumwan Municipal Court) Tel 0 2234 3602 - 7

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงปทุมวันเป็นประธานในการประชุมผู้ประนีประนอมประจำศาลแขวงปทุมวัน ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงปทุมวันเป็นประธานในการประชุมผู้ประนีประนอมประจำศาลแขวงปทุมวัน ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐


เอกสารแนบ