ศาลแขวงปทุมวัน


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงปทุมวัน (The Pathumwan Municipal Court) Tel 0 2234 3602 - 7

ศาลแขวงปทุมวันจัดโครงการ การประชุมส่งเสริมการพัฒนาระบบงานเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกันในศาลชั้นต้น การประชุม ครั้งที่ ๒

ศาลแขวงปทุมวันจัดโครงการ การประชุมส่งเสริมการพัฒนาระบบงานเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกันในศาลชั้นต้น การประชุม ครั้งที่ ๒
เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ นางสุธาสินี กำเงิน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงปทุมวัน มอบหมายให้นายสมฤกษ์ โรจนสุพจน์ ผู้พิพากษาศาลแขวงปทุมวันเป็นประธานในการประชุม ครั้งที่ ๒ ในโครงการ ส่งเสริมการดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกัน กิจกรรมที่ ๑ การประชุมส่งเสริมการพัฒนาระบบงานเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกันในศาลชั้นต้น เพื่อประชุมภายในหน่วยงานในการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องและป้องกันความผิดพลาด ในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารศาลแขวงปทุมวัน