ศาลแขวงปทุมวัน


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงปทุมวัน (The Pathumwan Municipal Court) Tel 0 2234 3602 - 7

ศาลแขวงปทุมวันมอบเกียรติบัตรผู้ประนีประนอมประจำศาล

ศาลแขวงปทุมวันมอบเกียรติบัตรผู้ประนีประนอมประจำศาล
เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ นางสุธาสินี กำเงิน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงปทุมวัน มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ประนีประนอมประจำศาลแขวงปทุมวัน ซึ่งเป็นผู้ทำคุณประโยชน์และอุทิศตนแก่ ศาลแขวงปทุมวันในพิธีเปิดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณด้านหน้าอาคารศาลแขวงปทุมวัน


เอกสารแนบ