ศาลแขวงปทุมวัน


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงปทุมวัน (The Pathumwan Municipal Court) Tel 0 2234 3602 - 7

ศาลแขวงปทุมวันเปิดร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ศาลแขวงปทุมวันเปิดร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ นางสุธาสินี กำเงิน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงปทุมวัน เป็นประธานเปิดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมายุ ๖๕ พรรษา โดยมีคณะผู้พิพากษา ผู้ประนีประนอมประจำศาล หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม และเจ้าหน้าที่ศาลแขวงปทุมวันเข้าร่วมพิธี ทั้งนี้ เพื่อดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานศาลยุติธรรม และเป็นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการยุติข้อพิพาทของคู่ความ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารศาลแขวงปทุมวัน


เอกสารแนบ