ศาลแขวงปทุมวัน


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ศาลแขวงปทุมวันจัดพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ศาลแขวงปทุมวันจัดพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ศาลแขวงปทุมวัน จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมิน
ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระหากรุณาธิคุณ โดยนางสุธาสินี กำเงิน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงปทุมวัน นำคณะผู้พิพากษาและข้าราชการศาลแขวงปทุมวัน ร่วมลงนามถวายพระพร ณ บริเวณด้านหน้าอาคารศาลแขวงปทุมวัน


เอกสารแนบ