ศาลแขวงปทุมวัน


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงปทุมวัน (The Pathumwan Municipal Court) Tel 0 2234 3602 - 7

ศาลแขวงปทุมวันจัดกิจกรรมวันรพี ประจำปี ๒๕๖๐

ศาลแขวงปทุมวันจัดกิจกรรมวันรพี ประจำปี  ๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ นางสุธาสินี กำเงิน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงปทุมวัน นำคณะผู้พิพากษา ผู้ประนีประนอมประจำศาล ข้าราชการศาลแขวงปทุมวัน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีทางศาสนาที่จัดขึ้น เนื่องในวันรพี ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ณ บริเวณด้านหน้าอาคารศาลแขวงปทุมวัน


เอกสารแนบ