ศาลแขวงปทุมวัน


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงปทุมวัน (The Pathumwan Municipal Court) Tel 0 2234 3602 - 7

ศาลแขวงปทุมวันจัดโครงการ ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ศาลแขวงปทุมวันจัดโครงการ ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ นางสุธาสินี กำเงิน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงปทุมวัน เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการ  "ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน " ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีนางสุดสงวน ตรีขจรเกียรติ ผู้พิพากษาศาลแขวงปทุมวัน บรรยายความรู้ทางกฎหมายอาญา และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในหัวข้อ "กฎหมายใกล้ตัว ชัวร์และแชร์ได้" และ นายอดุลวิทย์ พิพัฒน์จิระกุญชร ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ บรรยายความรู้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการปฏิบัติตนเมื่อมาติดต่อราชการศาลยุติธรรม ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร


เอกสารแนบ