ศาลแขวงปทุมวัน


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงปทุมวัน (The Pathumwan Municipal Court) Tel 0 2234 3602 - 7

ศาลแขวงปทุมวันจัดประชุม คณะกรรมการบริหารงานศาลแขวงปทุมวัน ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐

ศาลแขวงปทุมวันจัดประชุม คณะกรรมการบริหารงานศาลแขวงปทุมวัน ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นางสุธาสินี กำเงิน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงปทุมวัน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานศาลแขวงปทุมวัน ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีคณะผู้พิพากษา ผู้อำนวยการฯ และหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้างาน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม อาคารศาลแขวงปทุมวัน