ศาลแขวงปทุมวัน


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงปทุมวัน (The Pathumwan Municipal Court) Tel 0 2234 3602 - 7

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงปทุมวันเป็นประธานประชุมผู้ประนีประนอมประจำศาลแขวงปทุมวัน

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงปทุมวันเป็นประธานประชุมผู้ประนีประนอมประจำศาลแขวงปทุมวัน
เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นางสุธาสินี กำเงิน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงปทุมวัน เป็นประธานในการประชุมผู้ประนีประนอมประจำศาลแขวงปทุมวัน ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีคณะผู้พิพากษา และผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงปทุมวัน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารศาลแขวงปทุมวัน