ศาลแขวงปทุมวัน


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงปทุมวัน (The Pathumwan Municipal Court) Tel 0 2234 3602 - 7

ผู้พิพากษาศาลแขวงปทุมวันสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศาลในโอกาสย้ายมารับราชการที่ศาลแขวงปทุมวัน

ผู้พิพากษาศาลแขวงปทุมวันสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศาลในโอกาสย้ายมารับราชการที่ศาลแขวงปทุมวัน
เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ นางสุธาสินี กำเงิน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงปทุมวัน เดินทางย้ายมารับราชการที่ศาลแขวงปทุมวันและในโอกาสนี้ได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศาลเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีนายทรงฤทธิ์ พินิจการวัฒน์กุล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงปทุมวัน และนางจิราพรรณ โพธิ์ศรีดา ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงปทุมวันให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารศาลแขวงปทุมวัน