ศาลแขวงปทุมวัน


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงปทุมวัน (The Pathumwan Municipal Court) Tel 0 2234 3602 - 7

ศาลแขวงปทุมวันต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทย

ศาลแขวงปทุมวันต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทย
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 นายสุชิต โต๊ะวิเศษกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงปทุมวัน พร้อมด้วยคณะผู้ประนีประนอมประจำศาลฯ และนางจิราพรรณ โพธิ์ศรีดา ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงปทุมวัน ให้การต้อนรับ นายเคนเนธ ควา (Mr.Kenneth Kwa) เลขานุการโท(ฝ่ายกงสุล)สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทยและคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมกลุ่มงานคดีนักท่องเที่ยว เพื่อให้เข้าใจถึงบทบาทของการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องและการดำเนินคดีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย ณ ห้องประชุมอาคารศาลแขวงปทุมวัน