ศาลแขวงปทุมวัน


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงปทุมวัน (The Pathumwan Municipal Court) Tel 0 2234 3602 - 7

ประกาศศาลแขวงปทุมวัน เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร ในสำนักงานประจำศาลแขวงปทุมวัน
เอกสารแนบ