ศาลแขวงปทุมวัน


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

39

เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ นางสุธาสินี กำเงิน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงปทุมวัน เป็นประธานเปิดโครงการ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีนายสมฤกษ์ โรจนสุพจน์ ผู้พิพากษาศาลแขวงปทุมวัน และนางสุดสงวน ตรีขจรเกียรติ ผู้พิพากษาศาลแขวงปทุมวัน เป็นวิทยากรบรรยายความรู้เกี่ยวกับการขอปล่อยชั่วคราว และการบังคับคดีผู้ประกัน ให้แก่คู่ความ ผู้ประกัน บุคคลที่เกี่ยวข้อง และประชาชนผู้สนใจ ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
อ่านข่าว