ศาลแขวงปทุมวัน


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงปทุมวัน (The Pathumwan Municipal Court) Tel 0 2234 3602 - 7ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 71
กผบ.124/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ห้องไกล่เกลี่ย เวลา 13.00 น.
กผบ.125/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ห้องไกล่เกลี่ย เวลา 13.00 น.
กผบ.135/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ห้องไกล่เกลี่ย เวลา 8.30 น.
กผบ.136/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 8.30 น.
กผบ.137/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ห้องไกล่เกลี่ย เวลา 8.30 น.
กผบ.139/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ห้องไกล่เกลี่ย เวลา 13.00 น.
กผบ.140/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ห้องไกล่เกลี่ย เวลา 13.00 น.
กผบ.141/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ห้องไกล่เกลี่ย เวลา 13.00 น.
กผบ.72/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ห้องไกล่เกลี่ย เวลา 13.00 น.
กพ.138/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ห้องไกล่เกลี่ย เวลา 13.00 น.
กพ.142/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ห้องไกล่เกลี่ย เวลา 13.00 น.
กอ.63/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ห้องไกล่เกลี่ย เวลา 13.00 น.
กอ.70/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ห้องไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
กอ.94/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ห้องไกล่เกลี่ย เวลา 8.30 น.
ด.1069/2555
นัดฟังผลการชำระหนี้/ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ด.1136/2555
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ด.642/2557
นัดฟังผลการชำระหนี้/ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ.110/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ห้องไกล่เกลี่ย เวลา 13.00 น.
ผบ.111/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ห้องไกล่เกลี่ย เวลา 13.00 น.
ผบ.112/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ห้องไกล่เกลี่ย เวลา 13.00 น.
ผบ.113/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ห้องไกล่เกลี่ย เวลา 13.00 น.
ผบ.114/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ห้องไกล่เกลี่ย เวลา 13.00 น.
ผบ.115/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ห้องไกล่เกลี่ย เวลา 13.00 น.
ผบ.124/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ห้องไกล่เกลี่ย เวลา 8.30 น.
ผบ.127/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ห้องไกล่เกลี่ย เวลา 8.30 น.
ผบ.128/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ห้องไกล่เกลี่ย เวลา 8.30 น.
ผบ.129/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 8.30 น.
ผบ.136/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.9/2561
ไกล่เกลี่ย (ยกเลิกนัด)
ห้องพิจารณาที่ ห้องไกล่เกลี่ย เวลา 13.00 น.
ผบ.91/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ห้องไกล่เกลี่ย เวลา 8.30 น.
ผบ.92/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ห้องไกล่เกลี่ย เวลา 8.30 น.
ผบ.93/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ห้องไกล่เกลี่ย เวลา 8.30 น.
ผบ.94/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ห้องไกล่เกลี่ย เวลา 8.30 น.
ผบ.97/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ห้องไกล่เกลี่ย เวลา 13.00 น.
ผบ.98/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ห้องไกล่เกลี่ย เวลา 13.00 น.
ผบ.99/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ห้องไกล่เกลี่ย เวลา 13.00 น.
ม.4076/2551
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ม.4081/2551
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ม.4161/2551
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ม.47/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ห้องไกล่เกลี่ย เวลา 13.00 น.
ม.48/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ห้องไกล่เกลี่ย เวลา 13.00 น.
ม.5146/2551
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ม.5149/2551
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ม.53/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ห้องไกล่เกลี่ย เวลา 13.00 น.
ม.56/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ห้องไกล่เกลี่ย เวลา 8.30 น.
ม.5774/2551
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
อ.103/2558
นัดฟังผลการชำระหนี้/ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
อ.1039/2559
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.1067/2559
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.1131/2560
นัดสอบคำให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.162/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.3
อ.166/2560
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.179/2558
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.23/2560
นัดฟังผลการชำระหนี้/ฟังคำพิพากษา (ยกเลิกนัด)
เวลา 9.00 น.
อ.292/2559
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.303/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 8.30 น.
อ.306/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ห้องไกล่เกลี่ย เวลา 8.30 น.
อ.314/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ห้องไกล่เกลี่ย เวลา 8.30 น.
อ.343/2560
นัดฟังผลการชำระหนี้/ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.397/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ห้องไกล่เกลี่ย เวลา 8.30 น.
อ.500/2560
นัดสอบคำให้การ/สืบพยาน (ยกเลิกนัด)
เวลา 9.00 น.
อ.585/2559
นัดฟังผลการชำระหนี้/ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.592/2559
นัดฟังผลการชำระหนี้/ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.631/2559
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.711/2559
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.75/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ห้องไกล่เกลี่ย เวลา 13.00 น.
อ.792/2560
นัดสอบคำให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.835/2560
นัดสอบคำให้การ/สืบพยาน (ยกเลิกนัด)
เวลา 9.00 น.
อ.854/2559
นัดฟังผลการชำระหนี้/ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.87/2561
นัดสอบคำให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.954/2560
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.