ศาลแขวงปทุมวัน


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงปทุมวัน (The Pathumwan Municipal Court) Tel 0 2234 3602 - 7


ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

78

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 นายทรงฤทธิ์ พินิจการวัฒน์กุล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงปทุมวัน พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงปทุมวันและเจ้าหน้าที่ศาลแขวงปทุมวัน เข้าอวยพรปีใหม่ นางสุธาสินี กำเงิน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงปทุมวัน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ณ อาคารศาลแขวงปทุมวัน
อ่านข่าว