ศาลแขวงปทุมวัน


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงปทุมวัน (The Pathumwan Municipal Court) Tel 0 2234 3602 - 7ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 43
กผบ399/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ห้องไกล่เกลี่ย เวลา 08:30
กผบ474/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ห้องไกล่เกลี่ย เวลา 13:00
กผบ475/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ห้องไกล่เกลี่ย เวลา 13:00
กผบ476/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ห้องไกล่เกลี่ย เวลา 13:00
กผบ477/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ห้องไกล่เกลี่ย เวลา 13:00
กพ471/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ห้องไกล่เกลี่ย เวลา 08:30
กพ472/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ห้องไกล่เกลี่ย เวลา 08:30
กพ473/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ห้องไกล่เกลี่ย เวลา 08:30
กพ478/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ห้องไกล่เกลี่ย เวลา 13:00
กพ479/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ห้องไกล่เกลี่ย เวลา 13:00
กอ194/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ห้องไกล่เกลี่ย เวลา 08:30
กอ195/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ห้องไกล่เกลี่ย เวลา 13:00
ด1368/2549
นัดฟังผลการชำระหนี้/ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 09:00
ด1848/2552
นัดฟังผลการชำระหนี้/ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13:30
ด2453/2552
นัดฟังผลการชำระหนี้/ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13:30
ด739/2556
นัดฟังคำพิพากษา
เวลา 13:30
ผบ124/2561
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
ผบ401/2555
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13:30
ผบ453/2555
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13:30
ผบ466/2561
นัดไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 08:30
ผบ512/2561
นัดไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ห้องไกล่เกลี่ย เวลา 13:00
ผบ513/2561
นัดไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ห้องไกล่เกลี่ย เวลา 13:00
ผบ517/2561
นัดไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ห้องไกล่เกลี่ย เวลา 13:00
ผบ518/2561
นัดไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ห้องไกล่เกลี่ย เวลา 13:00
ม216/2561
นัดไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 08:30
ม217/2561
นัดไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ห้องไกล่เกลี่ย เวลา 08:30
ม218/2561
นัดไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ห้องไกล่เกลี่ย เวลา 08:30
ม219/2561
นัดไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ห้องไกล่เกลี่ย เวลา 08:30
ม220/2561
นัดไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ห้องไกล่เกลี่ย เวลา 13:00
ม221/2561
นัดไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ห้องไกล่เกลี่ย เวลา 13:00
ม641/2551
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
ม6615/2550
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 09:00
อ1035/2560
นัดฟังผลการชำระหนี้/ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 09:00
อ1039/2561
นัดฟังคำพิพากษา
เวลา 09:00
อ1080/2560
นัดฟังผลการชำระหนี้/ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13:30
อ814/2561
นัดสอบคำให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00
อ835/2561
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
อ91/2560
นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13:30
อ912/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00
อ947/2560
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
อ996/2561
นัดไกล่เกลี่ย/นัดไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ ห้องไกล่เกลี่ย เวลา 08:30
อ997/2561
นัดไกล่เกลี่ย/นัดไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ ห้องไกล่เกลี่ย เวลา 13:00
อ998/2559
นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13:30