ศาลแขวงปทุมวัน


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงปทุมวัน (The Pathumwan Municipal Court) Tel 0 2234 3602 - 7



ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

9

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 นางสุธาสินี กำเงิน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงปทุมวัน เป็นประธานในการประชุมผู้ประนีประนอมประจำศาลแขวงปทุมวัน ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยมีคณะผู้พิพากษา ผู้อำนวยการฯ หัวหน้ากลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศาลแขวงปทุมวัน
อ่านข่าว