ศาลแขวงปทุมวัน


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงปทุมวัน (The Pathumwan Municipal Court) Tel 0 2234 3602 - 7ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

15

เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๓๐ นาฬิกา นายธเนศ ชาลี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงปทุมวัน เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานโครงการ  ผลิตสื่อวีดิทัศน์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การปล่อยชั่วคราว โดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring :EM ) โดยมีคณะผู้พิพากษาศาลแขวงปทุมวัน ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ศาลแขวงปทุมวันเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น ๓ ศาลแขวงปทุมวัน
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 38
กผบ.131/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ห้องไกล่เกลี่ย เวลา 13.30 น.
กพ.134/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ห้องไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
กพ.50/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ห้องไกล่เกลี่ย เวลา 13.00 น.
กอ.76/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ห้องไกล่เกลี่ย เวลา 13.00 น.
ด.947/2556
นัดฟังผลการชำระหนี้/ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ.142/2561
ไกล่เกลี่ย (ยกเลิกนัด)
ห้องพิจารณาที่ ห้องไกล่เกลี่ย เวลา 13.30 น.
ผบ.193/2552
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
ผบ.202/2561
ไกล่เกลี่ย (ยกเลิกนัด)
เวลา 13.00 น.
ผบ.501/2560
ไต่สวนคำร้อง (ยกเลิกนัด)
เวลา 13.30 น.
ม.1025/2551
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ม.227/2560
นัดชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ม.232/2560
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ม.271/2560
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ห้องไกล่เกลี่ย เวลา 13.00 น.
ม.37/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ม.46/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ห้องไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ม.4666/2550
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ม.5150/2551
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ม.5939/2551
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ม.71/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ห้องไกล่เกลี่ย เวลา 13.00 น.
ม.72/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ห้องไกล่เกลี่ย เวลา 13.00 น.
ม.978/2551
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
อ.1006/2560
นัดสอบคำให้การ/ตรวจพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
อ.131/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.30 น.
อ.174/2561
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
อ.311/2559
นัดฟังผลการชำระหนี้/ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.312/2559
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
อ.313/2559
นัดฟังผลการชำระหนี้/ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
อ.338/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ห้องไกล่เกลี่ย เวลา 13.00 น.
อ.344/2560
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.407/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ห้องไกล่เกลี่ย เวลา 14
อ.421/2561
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ห้องไกล่เกลี่ย เวลา 14
อ.747/2560
นัดฟังผลการชำระหนี้/ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
อ.75/2560
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.76/2560
นัดฟังผลการชำระหนี้/ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.77/2560
นัดฟังผลการชำระหนี้/ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.78/2560
นัดฟังผลการชำระหนี้/ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
อ.79/2560
นัดฟังผลการชำระหนี้/ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.938/2560
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.