ศาลแขวงปทุมวัน


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ข่าวล่าสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

17

เมื่อวันที ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ นางสุธาสินี กำเงิน ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงปทุมวัน พร้อมด้วย นางจิราพรรณ โพธิ์ศรีดา ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงปทุมวัน ร่วมเป็นเกียรติในงานวันสถาปนาศาลยุติธรรม ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมี นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานในพิธี ณ อาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติ

อ่านข่าว


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ